El PP s'0oposa a que els grups polítics de Llíria reclamen informació al CVI a través del ple


L’oposició demana les actes, contractes, retribucions i adjudicacions del Consorcio Valencia Interior (CVI) per saber per què la taxa que paguen els ciutadans creix exponencialment any rere any.
Davant la manca d’informació que els grups municipals de l’ajuntament tenen de les activitats, acords, resolucions i contractacions que està efectuant el Consorcio Valencia Interior per al seu funcionament, els regidors de l’oposició a Llíria han presentat una proposta al ple de l’ajuntament on es reclama una major transparència i participació als que no són representants en els òrgans de govern.
Els portaveus del PSPV-COMPROMIS-MOVE-EU han registrat una proposta adreçada al ple municipal on es demana al Consorcio Valencia Interior que es done documentació relativa al Conveni o contracte signat pel Consorcio amb la Planta dAlgimia dAlfara per a la valorització i tractament dels residus provinents del Consorcio Valencia Interior. Així com la corresponent autorització administrativa per part de la Conselleria competent.


Igualment, s’ha demanat còpia dels contractes de les assistències tècniques que estan portant la construcció de les Plantes de Valorització i costos de les mateixes, així como la relació de personal i retribucions; dietes i altres costos que fan que les despeses de funcionament s’hagen disparat en els últims rebuts.

En el cas concret de Llíria, s’ha demanat un informe singularitzat que desglosse any per any els costos i els serveis directes que ha prestat el CVI en el manteniment de l’ecoparc de Llíria, així com els costos generals del servei. I també, un detall dels materials reciclats per categories. Ja que els costos per al municipi s’han multiplicat des de que ho porta el Consorcio.

També s’ha reclamat una còpia del contracte amb l’empresa concessionària per a la implantació del servei i la construcció de les plantes de transferència, tractament, valorització i abocadors.

Per a finalitzar, els grups polítics de Llíria han sol·licitat la resolució u acord, i òrgan o responsable que el va prendre, sobre l’ajornament de pagament de part del cost del padró de 2010 de Consorcio Valencia Interior per al municipi de Llíria, un fet insòlit i que es va ver amb una clara finalitat electoralista i sense base legal.

Davant esta proposta, el PP de Llíria s’ha posicionat i ha votat en contra de que el òrgan màxim de representació del poble de Llíria, com és el ple, puga canalitzar les seues demandes d’informació per poder donar una resposta transparent i amb dades en la ma a tota la ciutadania sobre els pagaments abusius que està imposant el Consorcio Valencia Interior als veïns de la localitat.

Des de l’oposició no s’entén esta reticència del PP i molt menys quan afecta directament a les butxaques dels contribuents, que veuen com se’ls ha implantant una taxa que no tenien que pagar i que ara, són els que paguen un rebut més alt que altres pobles o ciutats del mateix consorci, mentre el govern de la localitat esta passiu i no fa res per evitar-ho.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada