COMPROMÍS PER LLÍRIA DEMANA L’ACOMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TSJ CONTRA EL DECRET DE COPAGAMENT

La Coalició Compromís ha presentat una Moció per al pròxim Ple per a que l’Ajuntament de Llíria done suport al la sentència del TSJCV anul·lant el decret que estableix el copagament per a centres de majors i discapacitats, així com que no es faja efectiu el recurs de cassació contra aquesta sentència com pretén el Consell.


La sentència del TSJ anul·la el Decret 113/2013 pel qual s'establia un copagament en els centres dedicats a l'atenció de persones amb discapacitat i malaltia mental. El TSJ estima el recurs del CERMI contra el decret per considerar que vulnera “el principi de reserva de llei, de legalitat en matèria tributària i jerarquia normativa”. La sentència afegeix que els serveis regulats pel decret són “bàsics i imprescindibles” per a una col·lectiu “que no sembla especialment afavorit” i que precisa d'una recepció de serveis “no voluntària sinó que afecta aspectes essencials de la seva vida diària i dignitat personal”.

El decret determinava criteris i quanties aplicables a preus públics per a serveis d'atenció residencial, centres de dia, teleassistència, servei d'ajut a domicili, atenció en centres de rehabilitació i integració social així com habitatges tutelats.

Però el govern valencià ha manifestat que té la intenció d'elaborar una llei per regular de nou aquests serveis assistencials bàsics i canviar la naturalesa jurídica de les aportacions econòmiques dels usuaris, que s'han de realitzar ara amb una taxa i un tribut i no per preu públic tal com estava regulat.

Segons el CERMI CV, la sentència entra en principis tan clars com els serveis de les persones amb discapacitat i reconeix que són necessaris i no voluntaris.
En atenció a estes consideracions el Grup Municipal de Compromís per Llíria ha presentat una Moció per al pròxim Ple per a que l’Ajuntament de Llíria done suport al la sentència del TSJCV anul·lant el decret que estableix el copagament per a centres de majors i discapacitats, així com que no es faja efectiu el recurs de cassació contra aquesta sentència com pretén el Consell.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada