Compromís reclama a Governació 300 mil Euros de compensació a la Primitiva de Llíria


García: ”El Conseller de Governació ha deixat en l’estacada als socis del Clarín i els ha imposat una càrrega financera que difícilment poden fer front”.

Segons el portaveu de Compromís per Llíria, Paco García, la Banda Primitiva de Llíria i la Generalitat varen signar en 2007 un conveni on el Consell es comprometia a pagar en cinc anualitats, de 2007 a 2011, un total de 1,7 milions d’euros en concepte d’ampliació i millora del local social.


Els pagaments tenien que haver estat distribuïts de la següent forma:

2007 25.0000 euros
2008 100.000 euros
2009 100.000 euros
2010 650.000 euros
2011 850.000 euros

D’estes quantitats, la Societat Musical de la Banda Primitiva sols ha rebut no arriba a 200.000 euros. Este extrem ha fet que el deute que la Societat ha concertat amb les entitats financeres siga un càrrega que la Primitiva no pot suportar, donat que esta entitat no té ànim de lucre i els seus ingressos són limitats.

García afirma que, el Govern Valencià, i més concretament la Conselleria de Governació, ha incomplit flagrantment amb els terminis i quantitats a pagar, deixant en l’estacada a una les societats i Bandes Civils més antiga de l’Estat Espanyol i amb un deute difícil de poder fer front.

La Primitiva ha complit amb el seu compromís, mentre que la Generalitat i el Conseller de Governació sols donen llargues i no paguen ni el que han pressupostat anualment en els comptes de la Generalitat, que no compleix ni en escreix allò acordat.

De fet, la societat reclama no sols el pagament d’allò que va ser acordat i signat per ambdues parts, sinó els 300.000 euros que, a hores d’ara, han valorat com a danys i perjudicis derivats d’una negligent gestió feta per la Generalitat i els seus consellers.
Des de Compromís sha proposat que el ple de Llíria reclame a la Conselleria de Governació, responsable de la gestió destes subvencions i convenis singulars, que en la reprogramació que està prevista fer dels convenis singulars amb les dos societats musicals de la localitat, que a la Primitiva de Llíria se li amplie en la quantitat de 300.000 euros, amb la finalitat de compensar les despeses financeres que lendarreriment dels pagaments del Consell han ocasionat a les finances de lentitat i als socis desta banda centenària de la capital del Camp de Túria.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada