Compromís reclama que el Consell pague a les Bandes de Llíria per evitar la seua ruïna econòmica.


García: “El PP i la Conselleria de Governació ha deixat en l’estacada a les Bandes de Llíria i estan generant unes despeses financeres i una paralització d’obres pels seus incompliments i falses promeses”.

Segons el portaveu de Compromís per Llíria, Paco García Latorre, lany 2007, el Consell va signar uns convenis singulars de col·laboració amb les societats Musicals de Llíria que tenien un termini de compliment que va finalitzar el darrer anys 2011.

La programació econòmica dels pagaments a entregar a les dues societats musicals ha estat modificat pràcticament des del principi del compliment dels Convenis Singulars, ja que en els pressupostos de la Generalitat que han anat aprovant-se any rere any, hem pogut comprovar com les quantitats han variat sempre a la baixa. Sense acord amb les entitats de Llíria i sense una resolució u acord que ho motivara, apunta García.


Des de Compromís es denuncia que, els pagaments de les certificacions justificades per les societats musical s’han vist endarrerits, fins el punt de que han situat en seriosos problemes econòmics a una d’elles (la Banda Primitiva), la qual ha fet tota la inversió prevista i és l’hora en que la Conselleria de Governació li deu pràcticament el 90% del total del cost de l’obra previst (1,7 milions d’euros). Fet que provoca una despesa financera que han de suportar els socis i les sòcies de l’entitat.

D’altra banda, la Unió Musical, que va decidir modificar el projecte inicial i acordà adaptar les ampliacions de la societat i la Construcció del Centre d’Innovació Musical conforme anaren venint les ajudes compromeses, han vist com les obres han tingut que aturar-se pel mateix incompliment del Consell en quan als pagaments en temps i forma.

Per a Paco García, l’actual situació econòmica i la mala gestió dels populars, ha fet que la Generalitat no puga fer front a les clàusules previstes en els convenis signats i per tant, es vol procedir a fer una nova negociació amb les dues entitats per a fer una reprogramació de com s’han d’abonar les ajudes que resten per liquidar. Sense tindre clar quina serà la seua nova periodificació de pagaments. Un fet que preocupa seriosament als associats de les bandes de Llíria: a uns pel deute financer que els suposa tindre un préstec viu sense saber quan el van a poder amortitzar; i als altres per què no saben quan van a poder finalitzar unes obres que millorarien la prestació de serveis en la societat.

Davant esta situació de fallida econòmica, el Grup Municipal de Compromís ha elevat una proposta al ple de lajuntament de Llíria per reclamar a la Conselleria competent que es facen efectius els pagaments consignats pressupostàriament i justificats per les Societats Musicals de Llíria en base als convenis singulars signats amb les mateixes en 2007. Així com instar a la Conselleria de Governació a fer una reprogramació del convenis signats amb les societats Musicals de Llíria que no supere la present legislatura i que abans de finalitzar lexercici de 2015 estiguen abonades en la seua totalitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada