ES CREA UNA PLATAFORMA PER RECOLLIR SIGNATURES FRONT L’AUGMENT DE LA TAXA D’AIGUA POTABLE A LLÍRIA


El Ple de l’ajuntament, amb els únics vots del PP va aprovar el darrer 24 de maig pujar el rebut de l’aigua entre un 30 i un 50%.

Llíria crea una nova plataforma davant els acords municipals que afecten directament a les butxaques dels contribuents. Esta volta, és arran del rebut de l’aigua, on la despesa per unitat familiar pot veure’s incrementada de manera substancial.

El ple de maig va determinar, amb els únics vots favorables del PP de Llíria que els veïns tindran que passar a pagar entre un 30 i un 50% més en el rebut de l’aigua a conseqüència de una revisió de tarifes per via judicial i el pagament d’un deute contret durant els darrers 10 anys.


Segons la Plataforma, este deute podria haver estat minorat un 66% (2/3 parts) si l’ajuntament haguera pagat amb el diners del cànon dels que disposa en les arques públiques de 1,6 milions d’euros, els 2,4 milions que hi ha que abonar a l’antiga concessionària.

A més, un altre fet que fa pujar el rebut de laigua es sustenta en la nova tarificació dels consums, deixant el mínim en 5m3. Es vol gravar els consums més baixos, ja que no sajusta al consum mensual reial dels usuaris. La mitjana és de 10 m3. Per tant lequip de govern no ha defensat els interessos generals dels usuaris en el seu conjunt i ha acceptat el que simposa des de lempresa subministradora. La Plataforma reclama que es recupere el tram dels 9m3 .

Un altre fet que es recorre, és la discriminació dels usuaris depenent del lloc on tinguen la vivenda o local. L’estudi econòmic-financer, ni avala ni justifica aquesta discriminació de preus. Així com que, el compliment de la Sentència del TSJ no ha de suposar que la concessionària puga obtenir beneficis per l’aigua en el seu estat natural. El seu paper tan sols és de recaptadora i no suposa cost addicional a l’empresa, per tant no ha d’agregar-se als costos de gestió.

La Plataforma eixirà estos dies al carrer i pels barris de la localitat amb la finalitat d’informar als usuaris i veïns sobre este nou gravamen que l’ajuntament vol aplicar en breu als seus contribuents, al mateix temps que s’articularan taules de recollida de reclamacions en llocs públics de la localitat els dies de mercat i en punts transitats de Llíria.

La pretensió de les al·legacions és que s’anul·le i deixe sense efecte la Nova Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’abastiment domiciliari d’ aigua potable, demanant una revisió que siga més favorables als interessos veïnals.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada