LLÍRIA APROVA FER UNA ORDENANÇA PER COMMUTAR SANCIONS ADMINISTRATIVES ECONÒMIQUES LOCALS PER TBCs.


El ple de Llíria encarrega als serveis tècnics municipals que, en un termini no superior a sis mesos tinguen enllestit una ordenança que ho regule.

La proposta formulada pel Grup Municipal de Compromís per Llíriaper a regular mitjançant una ordenança municipal, la possibilitat de que els veïns de la localitat, que han estat sancionat administrativament, puguen commutar les sancions per la comissió d’infracció, en Treballs en Benefici de la Comunitat (TBCs), va rebre la llum verda del ple de la corporació local.
Amb esta iniciativa, apunta el portaveu de Compromís per Llíria, es permetrà que els ciutadans puguen substituir les multes o sancions, així com altres deutes amb el consistori, per treballs socials en benefici del municipi, evitant despeses als infractors, que en algun cas no poden pagar i donant una opció alternativa al ser deure com a contribuent sancionat.
L’ordenança que s’ha de redactar, regularà quines sancions i infraccions administratives podran ser commutades per TBCs, així de com es regularà el valor de cadascuna d’elles per poder ser substituït pels treballs comunitaris a realitzar i en quines àrees municipals.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada